Friday, November 25, 2005

Eläköön itsenäinen Kosovo tai Albaniaan yhdistyvä Kosovo, Makedonian albaanialueiden kera, samoin kuin Vojvodinan liitos Unkariin


Eläköön itsenäinen Kosovo tai Albaniaan yhdistyvä Kosovo, Makedonian albaanialueiden kera, samoin kuin Vojvodinan liitos Unkariin

"Herra Jumala"-ksi on epäilty, vaan ei vielä "Herra Julmala"-ksi ;) 26.11.2005

... monilta operatiivisen tason vastustajiltani olen kyllä kuullut ko. huuhdahduksia erilaisissa yhteyksissä;)

Kosovon ja Albaanian tilanne on vain kuin Suomen suhde Länsipohjaan ja historialliseen Itä-Karjalaan. Uskonto toki tuli Ottomaaniaikana, vaan samaa valkoista kansaa ovat toki siinä kuin ryssät, serbit, kuin muutkin eurooppalaiset. Eivät sentään neekereitä. Se muistakaamme.

Seppo Lehto http://seppolehto.blogspot.com/

Turun hovioikeudessa jäi ko. huudahdukset kuulematta, kun rikottiin EIT 6 artiklaa ko. suullinen kuuleminen jätettiin toimittamatta ymv:aa.
Haemme asiassa lakimiehen kanssa valituslupaa KKO:hon.
-------------------------------------------
Eläköön itsenäinen Kosovo tai Albaniaan yhdistyvä Kosovo, Makedonian albaanialueiden kera 25.11.2005

Kaikki mikä liiskaa Serbiaa, Ryssää ja isovenäläisyyttä palvelee Suomea

Olen havainnut samoja piirteitä kosovolaisissa eli albaaneissa kuin Mauri Tanikin suomensisu.org palstalla.

Kiittelevät kovasti suomalaisia Ryssävihasta, sillä näkevät ortodoksiryssät ja serbit saman peilin osina.

Aikanaan kun käytin poikaa paineissa aina Vantaata myöden tuli tavattua enemmänkin kosovon albaaneita. Hehkutin heille yhteisestä vihollisestamme ja sanoin kaikkien tosisuomalaisten kannattavan Kosovon itsenäistymistä Serbian otteesta, samoin kuin Vojvodinankin irrottautumista

Liitteenä vuoden 1999 vaiettu uutinen unkarilaisalueiden yhdistämisestä:

http://www.verkkouutiset.fi/arkisto/Arkisto_1999/20.elokuu/VOJV3399.HTM


Unkarin kansallismielisillä "kansankunnan pelastussuunnitelma"

"Pohjois-Jugoslavia liittämisestä Unkariin nopeasti kansanäänestys"


Äärioikeistolainen Unkarin oikeuden ja elämän puolue (MIEP) vaatii kansanäänestystä Jugoslavian pohjoisten osien palauttamisesta Unkarille.

Serbiaan kuuluvan Vojvodinan maakunnan pohjoisosissa asuu noin 300 000 ihmistä, joista 80 prosenttia on etniseltä taustaltaan unkarilaisia.

Puolueen puheenjohtaja Istvan Csurka sanoi Budapestissa tiistaina, että Unkarin hallituksen olisi tehtävä aloite kansanäänestyksen järjestämisestä. Hänen mukaansa äänestys tulisi järjestää YK:n tuella ja valvonnassa mahdollisimman nopeasti.

- Lopputulos on ennalta selvä. Unkarilaiset haluavat takaisin Unkariin. Jopa osa alueen serbeistä äänestäisi Unkariin liittymisen puolesta, Csurka totesi.

Csurka perustelee rajamuutosta sekä maailmanpoliittisilla että kansallisilla syillä. Hänen mukaansa aluepalautus on suhteessa pieni verrattuna Euroopassa tapahtuneisiin mullistuksiin 10 viime vuoden kuluessa.

Csurkan mukaan Vojvodinan unkarilaiset ovat uudelleen joutuneet kovan panostuksen kohteeksi, kun Kosovosta lähteneitä serbejä muuttaa maakuntaan.

- Alueelle on muuttanut viime aikoina tuhansia serbejä, jotka antavat ymmärtää, että unkarilaisten olisi viisainta lähteä, Csurka sanoi.

Csurkan mukaan Unkarin hallituksen tukema diplomaattisempi vaihtoehto eli Vojvodinan autonomisen aseman palauttaminen on utopiaa. Illuusiona hän pitää myös Jugoslavian demokratisoitumista siinäkin tapauksessa että oppositiovoimat kykenisivät syrjäyttämään presidentti Slobodan Milosevicin.

Alueen unkarilaiset ovat suuressa vaarassa ja ainoa keino pelastaa heidät on suora toiminta. Me olemme laatineet kansakunnan pelastussuunnitelman, jonka keskeinen kohta on kansanäänestys.

"EU-jäsenyydellä ei enää merkitystä"
Räväkkiä kansallisia äänenpainoja käyttävä Istvan Csurka on entinen näytelmäkirjailija. Hän vastusti jyrkästi Unkarin NATO-jäsenyyttä. Hän ei pidä myöskään Unkarin EU-jäsenyyttä "enää merkittävänä", koska "globalisaatio on jo nielaissut Unkarin".

Csurka ei ole saanut Vojvodinaa koskevalle rajamuutoshankkeelleen kovin paljon julkista tukea, tosin läheskään kaikki Unkarin poliittiset puolueet eivät ole selkeästi tuominneet hänen ajatuksiaan. MIEP:llä on 14 edustajaa maan 386-paikkaisessa parlamentissa.

STT-IA
20.8.1999

Seppo Lehto tamperelainen historioitsija ja aluepalauttaja, sekä nationalisti http://www.kavkaz.fi
........................................................................

Thursday, November 24, 2005

Silvotun tynkä-Suomen seuraava presidentti Arto Lahti?

ARVOISAT REAALIPOLIITIKOT

Asia: Artikkeli 31.08.2005, julkaisuvapaa
Lähettäjä: Arto Lahti Presidentiksi –kansanliike
Lisätiedot: http://artolahti.com, kampanja@artolahti.com

Arvoisat reaalipoliitikot: Oletteko lukeneet Markus Lehtipuun kirjan ”Miehitetyn Karjalan tragedia”? Miksi Te kutsuisitte Karjalan kylien, tuotantolaitosten ja luonnon lähes täydellistä tuhoamista.

Jokaisen suomalaisen tulisi lukea Markus Lehtipuun kirja. Kirja antaa havainnollisen kuvan siitä hävityksestä, jonka kohteeksi Karjala on joutunut Neuvostoliiton ja myöhemmin Venäjän toimesta. Erityisen tärkeä tämän kirjan lukeminen olisi niille, jotka vähättelevät Karjalan palauttamisen merkitystä. Uskon, että tämän kirjan luettuanne näette asian uudessa valossa.

Jokaisella meistä suomalaisista on elävä mielikuva sotia edeltävän ajan ”kauniista Karjalasta”. Monelle ennen sotia syntyneelle suomalaiselle tämä mielikuva on eletty ja koettu. Sodan jälkeiset suuret ikäluokat ovat sen omaksuneet toisten kertomana, kirjoista, lauluista tai muusta vastaavasta.

Markus Lehtipuun runsas kuva-aineisto osoittaa karulla tavalla, miten vähän vieras valloittaja on välittänyt vesistöjen, kylien tai hautapaikkojen kauneudesta. Jos kirjan luettuanne hyväksytte vieraan valloittajan vandalismin niin, kertomaa minulle: MIKSI.

Jos hyväksyvä kantanne on poliittista realismia, kuten oletan, pyydän kuitenkin ajattelemaan vähän pidemmälle. Poliittisen realismin vuoksi jouduimme kyllä hiljaisesti hyväksymään Neuvostoliiton sanelemat ehdot kolmessa rauhansopimuksessa.

Nyt 2000-luvulla elämme uudenlaista kansainvälisen politiikan tilannetta, jossa kansainväliset sopimukset kansojen oikeuksista ovat toisella tavalla totta kuin ideologisen taistelun vuosikymmeninä 1950-luvulta 1980-luvulle.

Jos kutsumme terrorismiksi toimintaa, jossa tarkoituksellisesti tuhotaan viattomia kansalaisia sekä heidän elinolosuhteitaan ja omaisuuttaan, miksi Te Arvoisat reaalipolitiikan kannattajat kutsuisitte Karjalan kylien, tuotantolaitosten ja luonnon lähes täydellistä tuhoamista. Kuten Markus Lehtipuu seikkaperäisesti kertoo, Suomi luovutti kaikki nämä vieraalle valloittajalle ajankohdan tieteen, teknologian ja luonnonarvojen mukaisessa huippukunnossa.

Minulle ainakin kaikki mitä olen lukenut, kokenut ja kuullut Suomen historiasta viestii, että suomalaiset olivat Karjalassa vuosituhansia ennen vieraita valloittajia ja rakensivat kylänsä ja talonsa aina uudelleen ja uudelleen sotien jälkeen. Miksi vieras valloittaja ei ole vaivautunut pitämään kunnossa väkivalloin ottamaansa omaisuutta? Tässä on juuri se suuri ero.

Suomalaisuus on aina ollut ja tulee olemaan tarkkaa huolenpitoa omasta elinympäristöstämme. Siksi me olemme korkeakulttuuri. Hautojen raiskaaminen kertoo kuten Lehtipuu huomauttaa paljon valloittajakansan moraalista.

Vieras valloittaja ei ole toiminut hetken mielijohteesta. Lehtipuu täsmentää asian siten, että Suomen alueiden valloitus oli hyvin tarkoin suunniteltu Stalinin valloitustoimi. Tämä on myös oma näkemykseni. Karjalaa alettiin venäläistää jo sotien aikana ja tätä jatkettiin johdonmukaisesti aina 1980-luvulle. Suomen Karjalasta haluttiin tehdä Venäjän Karjala historian totuudesta välittämättä.

En usko, että Jos Te Arvoisat reaalipoliitikot hyväksytte kaiken tämän. Suomalainen ei voi tätä hyväksyä. Te ette vain halua tutkia asiaa. Toivotte että asia unohtuisi, kun sodan kokenut sukupolvi aikanaan lähtee ajasta ikuisuuteen.

Asia ei unohdu. Karjala on, kuten Lehtipuu todistaa, osa suomalaisinta Suomea. Siksi Karjala on innoittanut suomalaisia kansallisen identiteetin äidinkielestä riippumatta.

Me emme uhkaa Venäjää, jos kerromme heille sen, minkä hekin tietävät oikeaksi. Karjala kuuluu Suomelle. Suomalaiset voivat saada Karjalan kukoistamaan. Karjala on myös EU:lle tärkeä ja väistämätön osa ”pohjoista ulottuvuutta”.

Karjalan rakentaminen uuteen kukoistukseen palvelee koko Eurooppaa ja se on myös kiistatta Venäjän etu. Karjala voi olla suomalainen kasvumaakunta, joka innostaa meidät uudelleen työhön ja yrittämiseen.

Arto Lahti Presidentiksi
-kansalaisliike
www.artolahti.com
kampanja@artolahti.com

Yrittäjäliberaalit ry
Kauko Ågren
kauko.agren@artolahti.com
0400 474 350
Vaanilantie 4
08500 LOHJA

Seppo Lehto ja muut yli 20 000 kannattajaa - Missä on muiden presidenttiehdokkaiden kannattajakortit?

Sunday, November 06, 2005

Vaadimme eduskunnalta välikysymystä hallitukseen kohdistuen: Miksi sotasyyllisyysoikeudenkäyntien tuloksia ei ole mitätöity?

Vaadimme eduskunnalta välikysymystä hallitukseen kohdistuen: Miksi sotasyyllisyysoikeudenkäyntien tuloksia ei ole mitätöity?

Suur-Suomi r.y. pj. Seppo Lehto vaatii hallituksen, presidentin ja eduskunnan vaativan virallista selvitystä miehittäjä-Ryssän Juri Derjabinin KGB-valheista

Odotamme ilmavoimiemme ja maanpuolustuksemme operatiivisen ja strategisen johdon eli esikuntien protestoivan ankarasti miehittäjä-Ryssän Juri Derjabinin valheisiin sotasyyllisyyksistä

Suur-Suomi r.y:n pj. Seppo Lehto vaatii ja kysyy:

Presidentti-instituutin ja maamme virallisten edustuksellisten organisaatioiden kuuluu oikaista miehittäjä-Ryssän entisille ja nykyisille edustajille aina kun nämä valehtelevat.

Miksi näin ei ole tapahtunut? Sitooko Stasi-listalla ( = KGB ) olevien kokoomus-, sdp-, vasemmistoliittolais-, keskustalaispoliitikkojen ymv:ien virkamiestemme nimien kiristyssuhde suut suppuun vielä pitkälle tulevaisuuteenkin suhteessa miehittäjäämme Venäjän Federaatioon eli kansanomaisesti miehittäjä-Ryssäämme?


Miksi presidentti Tarja Halonen ja presidenttiehdokkaat Sauli Niinistö, Matti Vanhanen, Timo Soini eivät ole oikaisseet julkisesti Juri Derjabinin kuppasia KGB-valheita?

Miehittäjä-Ryssän kuppanen parasiitti- ja syöpäsolu Juri Derjabin saa esittää valheitaan ilman oikaisuja HS:ssa ja julkisuudessa - Miksi virallinen Suomi ja presidentti Tarja Halonen ja / tai valtioneuvosto anna huutia eli palautetta Juri Derjabinin patologisille valheille ja stalinistisille historian tulkinnoille eli virallista torjuntaamme näille edelleen esitetyille perättömille miehittäjäraiskaajamme ja miehittäjämurhaajamme Ryssän tulkinnoille?


Miehittäjä-Ryssän ex-suurlähettiläs parasiitti ja sovjet-rikollinen Juri Derjabin saa vapaasti levittää stalinistisia Ryssän sotarikoksia peitteleviä valheitaan. Mistä virkamiehillemme maksetaan palkkaa, kun eivät julkisesti torju tuon tunnetun Ryssän sotarikoksia peittelevän KGB-parasiitin valheita?

Onneksi Prokarelia on ottanut asiaan kantaa, kiitos teille!

Ystävällisesti tamperelainen Seppo Lehto Isänmaan Asialla r.y. Tampere

05.11.2005
ProKarelia http://prokarelia.net/fi/?x=artikkeli&article_id=730&author=10

SOTASYYLLISYYS LOPULTA PURETTAVA

Juri Komissarov eli Juri Derjabin ottaa Kalevassa esiin ns. sotasyyllisyysasian. Hänen mielestään Suomen oli välirauhansopimuksen perusteella rangaistava sodasta vastuussa olevia. Hän ei siten yhdy dosentti Hannu Rautkallion ja MEP, tohtori Lasse Lehtisen väitteisiin ns. sotasyyllisyysoikeudenkäynnin kotimaisuudesta.

Olennainen kysymys ns. sotasyyllisyysasiassa on se, kuka tai ketkä olivat sotaan syyllisiä ja tuomittiinko oikeat syylliset Suomen perustuslain mukaisessa järjestyksessä. Suomen kansa oli valinnut johtajansa perustuslain mukaisesti. Samoin sotaan liittyvät päätökset tehtiin perustuslain mukaisesti.

Kysymyksenasettelu siten kuuluu, oliko Suomen kansa syyllinen sotaan vai joku muu taho. Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen marraskuussa 1939 valloitusperustein. Sen vuoksi Kansainliitto erotti sen jäsenyydestään. Sodan aloittamisen teki mahdolliseksi Neuvostoliiton ja Saksan välinen Molotov-Ribbentrop –sopimus lisäpöytäkirjoineen. Toinen todennäköinen sodan mahdollistaja oli Stalin-Churchill –sopimus 15.10.1939.

Suomi ei ollut sodan aloittaja, ei edes sen provosoija. Stalinin johtama NL oli yksin syyllinen sodan aloittamiseen ja myöskin jatkosodan syntymiseen. Sotasyyllisinä tulee siten tuomita Stalin ja hänen lähimmät apurinsa.

Keskeisin kysymys ei ole se, olivatko ns. sotasyyllisyystuomiot kotikutoista tai neuvostopainostusta. Niiden lähtökohtana joka tapauksessa oli sama lähde: Stalin ja hänen valtakuntansa. NL:lle ja länsiliittoutuneille voidaan sälyttää täysi vastuu sotaan syyllisten tuomitsemisen vaatimuksesta Pariisin rauhansopimuksessa vastoin totuutta ja tiedossa olevia faktoja.

Mikä oli Neuvostoliiton ja länsiliittoutuneiden motivaatio siihen, että Suomen johtajat tulisi tuomita sotaan syyllisinä? NL:n motivaationa oli oman sotasyyllisyyden ja hyökkäyssodan vastuun häivyttäminen ja käsittämättömän suurten sotakorvausten vaatimismahdollisuus. Lännen intressissä oli mm. NL:lle annetun valtavan lend-lease –avun tekeminen jollakin tavoin oikeutetuksi.

Jopa Derjabin on valmis antamaan anteeksi ns. sotasyyllisille. Ei syyttömille tarvitse antaa anteeksi. Mutta heidän väärät tuomionsa tulee purkaa. Sotasyyllisyyslaki tehtiin perustuslain vastaisessa järjestyksessä, ei se siten ole voinut edes olla Suomen perustuslain mukainen.

Derjabin antaa viitteen siitä, miten purkuasiassa asiassa tulee edetä viittaamalla mm. Pariisin rauhansopimukseen. Suomi on jo aiemmin Koiviston aikana yksipuolisesti tulkinnut Pariisin rauhansopimuksen eräitä artikloita. Suomen on tulkittava rauhansopimuksen sotaan syyllisyyspykälää uudelleen ja todettava, ettei Suomi ollut sotiin syyllinen, joten ei Suomen johtajia voida tuomita sotaan syyllisinä. Eiväthän he olleet mitään sotarikollisia.

Miksi Suomen presidenttiehdokkaat ovat toimettomia ns. sotasyyllisyysasiassa? Miten Suomen intressiä palvelee se, että Suomea yhä maailmassa pidetään sotaan syyllisenä? Syylisyys-kysymys on suurin este myös Karjalan ja muiden pakkoluovutettujen alueitten palauttamiselle.

On oikeusvaltiolle häpeällistä, että sen pelastaneita sodanaikaisia johtajia pidetään sotiin syyllisinä, eikä kotimaiset johtajat tee mitään asian korjaamiseksi. Pitäisikö tässäkin asiassa idästä tulla vahva aloite, suorastaan ukaasi asian toteuttamiseksi, ennen kuin siihen rohjettaisiin kajota.

^ Takaisin ylös Lisää artikkeleita kirjoittajalta Artikkeli-arkisto
......................................................................
Miehittäjä-Ryssän eli Venäjän Federaationa mainostetun ex-suurlähettiläs rotta Juri Derjabin suomettuneen lehdistömme lemmikkirotta. Eikö ilmiasunsa korreloi taustojensa kera näillä parasiittisilla paskahampaisilla rotillamme?

...................................................................

Ohessa Kalevan 5.11.2005 alkuperäinen Juri Derjabinin juttu ja siinä ohessa olleet Kaleva-lehden kommentit
http://www.kaleva.fi/plus/index.cfm?j=520077
....................................................................
Juri Derjabin: Suomen oli pakko tuomita sotasyyllisetHuomio: Mainitsematta on jäänyt, että Juri Derjabin oli myös Neuvostoliiton entinen ja viimeinen suurlähettiläs ( Ylläpidon tarkennus )

Venäjän entinen Suomen-suurlähettiläs Juri Derjabin kumoaa dosentti Hannu Rautkallion ja eurokansanedustaja Lasse Lehtisen juuri julkistetussa kirjassa esittämät väitteet, joiden mukaan sotasyyllisyysoikeudenkäynti olisi noussut suomalaisesta sisäpolitiikasta.

Kalevalle lähettämässään kirjoituksessa Derjabin muistuttaa, että Suomi sitoutui välirauhansopimuksessa rankaisemaan sodasta vastuussa olevia henkilöitä. Derjabin mukaan valvontakomission puheenjohtajan Andrei Zhdanov korosti, että valvontakomissio olisi voinut ottaa asian omiin käsiinsä, mutta halusi "Suomen edun" vuoksi uskoa sen suomalaisten hoidettavaksi.

Nimimerkki Juri Komissarovina Neuvostoliiton aikana Suomea opastanut Derjabin on valmis antamaan anteeksi tuomituille. Mutta tuomittujen maineen palauttamiselle hän sanoo ei. Se kun merkitsisi irrottautumista kansainvälisistä sopimuksista, muun muassa Pariisin rauhansopimuksesta.

Derjabin kertoo valvontakomission keränneen suomalaisista arkistoista todisteita marsalkka Mannerheimiä vastaan. Zhdanov määräsi Mannerheimia koskevat asiapaperit luovutettavaksi itselleen. Derjabin arvelee Zhdanovin saaneen Stalinilta kehotuksen olla nostamatta syytettä Mannerheimiä vastaan.

Ilkka Lappalainen
.................................................
Kotimaa 5.11.2005
http://www.kaleva.fi/plus/index.cfml?j=520090&nocache=1&pluspluskok=1&refj=520077&refo=Juri%20Derjabin%3A%20Suomen%20oli%20pakko%20tuomita%20sotasyylliset
Lehtisen ja Rautkallion kirjan kritiikki

Tietokirja
Lasse Lehtinen, Hannu Rautkallio: Kansakunnan sijaiskärsijät. Sotasyyllisyys uudelleen arvioituna. WSOY 2005

Tohtorit Lasse Lehtinen ja Hannu Rautkallio ovat ottaneet tehtäväkseen osoittaa, että alistuminen Neuvostoliiton vaatimuksiin sotasyyllisyysoikeudenkäynnin järjestämisestä oli turha virhe.

Laiton ja nöyryyttävä oikeudenkäynti johtui heidän arviossaan lähinnä oikeusministeri Urho Kekkosen pahasta tahdosta ja vallanhalusta sekä pääministeri J. K. Paasikiven lapsellisuudesta.

Rautkallio esitti suunnilleen samat väitteet jo parikymmentä vuotta sitten. Sen tutkimuksen tarkoituksena oli kumota kaikki, mitä olin vähän ainaisemmin kirjoittanut sotasyyllisyyskysymystä käsitelleessä väitöskirjassani. Nyt hän on taluttanut Lehtisen samalle polulle.

Minulla on siis oma lehmä ojassa. Välillämme vallitsee poleeminen suhde. Siitä huolimatta pidän Lehtisen ja Rautkallion kirjaa merkittävänä, osittain jopa hyvänä. He eivät pohjimmiltaan kumoa esittämiäni perusasioita. He vain tulkitsevat ne toisin.

Lehtisellä ja Rautkalliolla on uutta lähdemateriaalia sekä Moskovan että Lontoon arkistoista. Varsinkin valvontakomission puheenjohtajan Andrei Zdanovin ja generalissimus Josif Stalinin välinen kirjeenvaihto on jännittävää luettavaa.

Zdanov kerjäsi toimintaohjeita, Stalin vaikeni. Valvontakomission mahtava puheenjohtaja jäi yksin ja pelkäsi tekevänsä virheitä, jotka kostautuisivat myöhemmin.

Tästä Lehtinen ja Rautkallio tekevät sen kerrassaan kummallisen johtopäätöksen, että pääministeri Paasikiven ei olisi pitänyt välittää Zdanovin vaatimuksista järjestää oikeudenkäynti sota-ajan johtajia vastaan.

Heidän puoli vuosisataa jälkijättöinen neuvonsa Paasikivelle on, että tämän olisi pitänyt ystävällisesti taputtaa kenraalieverstiä olalle ja sanoa, että täällä noudatetaan vain sellaisia käskyjä, jotka todistettavasti tulevat suoraan Isä Aurinkoiselta.

Lontoon arkistojen merkittävin uusi anti on kirje, jonka mukaan Englannin ulkoministeriö ei vaatinut Suomen sodan aikaisten poliittisten johtajien oikeudenkäyntiä.

Valvontakomission englantilainen osasto sai tämän viestin samaan aikaan kun eduskunnassa taisteltiin sotasyyllisyyslaista. Lehtisen ja Rautkallion johtopäätös tästä on se, että laki säädettiin turhaan.

He eivät kiinnitä huomiota siihen, että kukaan suomalainen ei silloin tiennyt Lontoon antamasta ohjeesta mitään. Lisäksi Englanti oli valvontakomissiossa täysin äänetön yhtiömies.

Joka kerta kun välirauhansopimuksessa mainittiin jokin Suomen velvoite Liittoutuneita kohtaan, sanan "Liittoutuneet" jälkeen oli sulussa sana "Neuvostoliitto". Näin sopimuksessa nimetään myös valvontakomissio.

Lehtinen ja Rautkallio ovat sitä mieltä, että liittoutuneiden elokuussa 1945 tekemän Lontoon sopimus vihollisvaltojen poliittisten johtajien tuomitsemisesta ei millään tavalla voinut koskea Suomea.

He perustelevat kovan väitteensä kuin kuka tahansa asianajaja raastuvanoikeudessa: sopimuksessa ja Nürnbergin tuomioistuimen peruskirjassa ei esiinny sanaa "Suomi", joten sillä ei siis voi olla vaikutusta Suomeen.

He mainitsevat Lontoon sopimuksen ratkaisevimmasta kohdasta vain sen, jossa puhutaan kansainvälisen oikeuden perinteisesti määrittelemistä sotarikoksista. He eivät mainitse siinä esitettyä uutta käsitettä "rikos rauhaa vastaan", jonka tunnusmerkit vastaavat melko tarkkaan sitä, miten toiminnan rangaistavuus määriteltiin Suomen sotasyyllisyyslaissa.

Liittoutuneiden sodan aikaisista suunnitelmista ei ilmene, että Saksan rinnalla taistelleiden maiden johtajia olisi ollut tarkoitus kohdella toisin kuin Saksan johtajia.

Käytännössä suomalaisia kohdeltiin kuitenkin tosiin. Lievemmin.

Molemmilla tekijöillä on omat keppihevosensa. Rautkallion elämäntehtävänä tuntuu olevan osoittaa Kekkosen läpikotainen pahuus. Totta kai Kekkonen käytti hyväkseen taktiset edut, jotka sotasyyllisyyskysymys hänelle tarjosi. Hän ei sentään ollut koko sotasyyllisyysjutun liikkeelle paneva voima. Vasemmiston kuumakallet olivat liikkeellä paljon ennen Kekkosta.

Valvontakomission poliittinen neuvonantaja Pavel Orlov syötti Paasikivelle ajatuksen taannehtivan lain säätämisestä jo maaliskuussa 1945, paljon ennen kuin Kekkonen ryhtyi sille asialle. Paasikivi alistui ajatukseen vasta elokuussa kun Lontoon sopimus osoitti, että oli pakko.

Lehtisen kotijumala Väinö Tanner saa tässä kirjassa hymistystä yli sen, minkä hän ansaitsi ryhdikkäällä käytöksellään sotasyyllisyysjutussa.

Lehtinen ja Rautkallio ajautuvat laimeahkoon loppupäätelmään. He kysyvät, mitä Stalin olisi tehnyt jos Suomi olisi kieltäytynyt sotasyyllisyysoikeudenkäynnin järjestämisestä.

Olisiko hän sanonut irti välirauhansopimuksen? Hyökännyt Porkkalan panssareilla Helsinkiin? Tai miehittänyt maan ja syössyt Suomen sekasortoon, joka olisi lopettanut sotakorvaustoimitukset?

Yhtä hyvä kysymys on: olisiko Stalin tyytynyt pelkkään olankohautukseen jos Suomi olisi ollut ainoa Saksan rinnalla sotinut maa, jonka johtajia ei tuomittu?

Ilmeisesti aika hyvä vastaus tähän on sama kuin Lehtisen ja Rautkallion vastaus omiin kysymyksiinsä: tuskin.

Kirjoittaja on valtiotieteen tohtori, joka toimii vapaana tutkijana ja kolumnistina.

Jukka Tarkka
.................................................
5.11.2005
http://www.kaleva.fi/plus/index.cfml?j=520091&nocache=1&pluspluskok=1&refj=520077&refo=Juri%20Derjabin%3A%20Suomen%20oli%20pakko%20tuomita%20sotasyylliset

Uusi arvio 60 vuoden takaisesta

Sotasyyllisyysoikeudenkäynnin kotimaisuusaste oli paljon aikaisemmin uskottua korkeampi, korostavat dosentti Hannu Rautkallio ja filosofian tohtori, europarlamentaarikko Lasse Lehtinen torstaina julkistetussa tutkimuksessaan Kansakunnan sijaiskärsijät (Otava.)

Kirjassaan he päätyvät siihen, että aloite perustuslain vastaisen sotasyyllisyyslain säätämiseen tuli silloiselta oikeusministeriltä Urho Kekkoselta eikä valvontakomission johtajalta Andrei Zhdanovilta.

Uuteen tutkimusaineistoon nojaten Zhdanov ei saanut oikeuskäynnin vaatimisesta mitään määräyksiä Neuvostoliiton johtajalta Josef Stalinilta. Zhdanov esiintyi asiassa henkilökohtaisesti ja epävirallisesti.

Kekkonen välitti Zhdanovin kanssa käymistään keskusteluista pääministeri J. K. Paasikivelle muistion, jossa alleviivataan Zhdanovin painostavan oikeudenkäyntiin. Mutta myös Zhdanov lähetti keskusteluistaan Kekkosen kanssa Moskovaan raportin.

Sen mukaan aloite sotasyyllisyyslain säätämisestä oli Kekkosen, joka myös "haamukirjoitti" kommunistien välikysymyksen, joka tuli pääministerille ikävänä yllätyksenä. Paasikivi harasi pitkään oikeudenkäyntiä vastaan, mutta lopulta myös hänet saatiin taivuteltua. Kirjan mukaan myös loppusuoralla vastaan nokitelleet oikeuden jäsenet pakotettiin ratkaisuun erilaisilla verukkeilla.

Kekkosen todetaan tuoneen myös ensimmäisenä esille Risto Rydin ja Väinö Tannerin nimet.

Uusi tulkinta kipeään asiaan

Käsitystä siitä, että valvontakomissio vaati syytettyjä tuomiolle vaalittiin ja vahvistettiin Suomessa Neuvostoliiton aikana. Kirjan mukaan Zhdanov harhautti niin suomalasia kuin brittejäkin.

Tutkijat kumoavat uuteen aineistoon nojaten vääräksi tähän asti uskotun ja uskotellun näkemyksen, että Suomessa sotien jälkeen toiminut liittoutuneiden valvontakomissio olisi ollut oikeudenkäyntivaatimuksessaan yksimielinen.

Kirja avaa uuden näkökulman ja tulkinnan kansaa aikoinaan tyrmistyttäneeseen sotasyyllisyysoikeudenkäyntiin. Tähänastiset tulkinnat ovat ottaneet huomioon Neuvostoliiton ja sen noudattaman politiikan.

Vallalla oleva sementoitu tulkinta haastoi Lehtisen mukaan katsomaan arkistojen avauduttua asioita uudelleen. Kirjan tekijöiden mukaan kansakunnan omanarvontunnon takia on korkea aika purkaa suomalaisille sysätty sotien syyllisyyden taakka.

Olisiko Stalin sitten sivuuttanut asian olankohautuksella, jos oikeudenkäyntiä ei olisi järjestetty? Tutkijat eivät anna selvää vastausta. Kirja päättyy jossiteltuun.

Pirjo Kukko-Liedes

Juri Derjabin: Suomen oli pakko tuomita sotasyyllisetLehtisen ja Rautkallion kirjan kritiikki
Uusi arvio 60 vuoden takaisesta
Kansakunnan sijaiskärsijät
Kuka: Juri Derjabin

...................................................

http://www.kaleva.fi/plus/index.cfml?j=520092&nocache=1&pluspluskok=1&refj=520077&refo=Juri%20Derjabin%3A%20Suomen%20oli%20pakko%20tuomita%20sotasyylliset

Kaleva Kotimaa 5.11.2005

Kansakunnan sijaiskärsijät

Kuusi vuosikymmentä sitten 15. marraskuuta 1945 Säätytalossa aloitettiin oikeudenkäynti, jossa syytettyinä olivat ne, jotka olivat vieneet Suomen Hitlerin Saksan rinnalla sotaan Neuvostoliittoa vastaan. Tänä päivänä yhä useammat Suomessa kannattavat oikeudenkäynnin tulosten asettamista kyseenalaisiksi. Vielä useammat ovat sitä mieltä, ettei oikeudenkäyntiin ollut mitään painavia syitä ja että tuomiot on syytä mitätöidä ja palauttaa "kansakunnan sijaiskärsijöinä" tuomituille heidän maineensa.

On kuitenkin syytä muistaa, että 19. syyskuuta 1944 Suomen, Neuvostoliiton ja kaikkia Suomen kanssa sodassa olleita YK:n jäsenvaltioita edustaneen Iso-Britannian hallitusten kesken solmitun välirauhansopimuksen 13. artiklan mukaan Suomen hallitus sitoutui rankaisemaan sodasta vastuussa olevia henkilöitä. Samassa yhteydessä on syytä mainita myös Lontoossa 8. elokuuta solmittu sopimus, jossa Yhdysvaltain, Iso-Britannian, Ranskan ja Neuvostoliiton hallitukset sopivat kansainvälisen sotarikostuomioistuimen perustamisesta.Komissio halusi Suomen tuomitsevan johtajansa


Lontoon sopimuksen hyväksymisen jälkeen liittoutuneiden valvontakomission puheenjohtaja Andrei Zhdanov sanoi presidentti Juho Kusti Paasikiven kanssa käymässään keskustelussa, että sodasta vastuussa olevien rankaisemiseen liittyvän kysymyksen pitäisi neuvostohallituksen mielestä osoittaa, "että Suomen kansa täydellisesti hylkää entisen politiikan, tuomitsee tämän politiikan johtajat ja on valmis astumaan uuden politiikan tielle". Näin Zhdanov korosti, että valvontakomissio olisi voinut ottaa asian omiinkin käsiinsä, mutta halusi Suomen edun takia uskoa sen suomalaisten hoidettavaksi.

Pitkään epäröinyt Paasikivi joutui lopulta suostumaan oikeudenkäynnin järjestämiseen. Suomen eduskunta hyväksyi ylivoimaisella enemmistöllä erityislain, joka loi oikeudenkäynnille sen vaatimat kansalliset juridiset edellytykset ja jota kommunistien ja "rauhanopposition" edustajat olivat esittäneet.

Oikeus julisti tuomionsa 21. helmikuuta 1946. Vankilatuomiot (2-10 vuotta) langetettiin kahdeksalle sodanaikaiselle poliitikolle, joiden joukossa olivat muiden muassa entinen presidentti Risto Ryti, entiset pääministerit J. W. Rangell ja Edwin Linkomies sekä ministerit Väinö Tanner ja Henrik Ramsay.

Nürnbergin sotarikosoikeudenkäynnistä poiketen suomalaispoliitikot määriteltiin "sotasyyllisiksi" eikä heitä syytetty sotarikoksista tai rikoksista ihmisyyttä vastaan. Myös rangaistusten muoto ja ehdot olivat huomattavasti lievemmät kuin muiden Saksan rinnalla sotaan osallistuneiden maiden kohdalla.

Moni on ihmetellyt, miksi Suomen armeijan ylipäällikkö, marsalkka Mannerheim ei joutunut oikeuden eteen. Mannerheim antoi kesäkuussa 1941 tunnetun päiväkäskynsä, minkä lisäksi hän määritteli Suomen Saksan rinnalla käymän sodan perustavoitteet, joihin kuului "menetettyjen alueiden" takaisinsaamisen lisäksi osallistuminen hyökkäykseen Leningradia vastaan sekä Neuvosto-Karjalan pääosien valtaaminen. Neuvosto-Karjalassa toteutettiin sittemmin ankaraa miehityspolitiikkaa.

Olen sitä mieltä, että Stalinilla oli päärooli siinä, ettei Mannerheim joutunut oikeuden eteen. Näinä vuosina valvontakomissiossa työskennellyt Stefan Smirnov kirjoittaa vuonna 1996 suomeksi ilmestyneessä kirjassaan "Tornin miehet", että komission väki keräsi suomalaisista arkistoista painavia todisteita siitä, että Mannerheim oli syyllinen siinä missä Rytikin, mutta Zhdanov kuitenkin määräsi ne jätettäväksi vain hänen haltuunsa.

Myöhemmin hän sai kehotuksen (todennäköisesti suoraan Stalinilta) ilmoittaa Mannerheimille, että Moskova "ottaen huomioon hänen ansionsa sodan lopettamiseen johtaneissa vaiheissa" (välirauhansopimuksen solmiminen syyskuussa 1945) ei aio millään tavalla vetää häntä mukaan oikeudenkäyntiin. Mannerheimille tarjottiin tilaisuus erota presidentin virasta ja siirtyä Sveitsiin ennen oikeudenkäynnin alkamista.

Sotasyyllisiksi tuomituille voidaan antaa anteeksi

Onko tullut aika antaa sotasyyllisinä tuomituille anteeksi ja palauttaa heidän maineensa? En kiistä, etteikö tuomituille voisi antaa anteeksi, sillä heitä ei syytetty sotarikoksista tai rikoksista ihmisyyttä vastaan (vuonna 1969 allekirjoitetun sopimuksen mukaan nämä rikokset eivät vanhene). Muiden syytteiden osalta he ovat suorittaneet rangaistuksensa.

Heidän maineensa palauttaminen olisi kuitenkin perusteetonta. Maineen palauttaminen tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että teot, joista tuomiot on annettu, eivät juridisesti katsoen olisikaan tapahtuneet tai että oikeudenkäynnissä annetut tuomiot eivät olisikaan perustuneet sillä hetkellä voimassa olleisiin lakeihin. Vuonna 1946 kumpikaan näistä asioista ei pitänyt paikkaansa.

Kansainvälisen oikeuden näkökulmasta tuomitut suomalaiset olivat syyllisiä Suomen viemiseen hyökkäyssotaan natsi-Saksan rinnalla (vaikka myöhemmin monet virallisetkin tahot Suomessa ovat vakuuttaneet, että kysymyksessä oli "erillissota" tai "jatkosota"). He olivat mukana tämän sodan suunnittelussa, valmistelussa, aloittamisessa ja johtamisessa.

Näin he olivat rikkoneet ainakin yhtä kansainvälistä sopimusta eli 12. maaliskuuta 1940 allekirjoitettua Moskovan rauhansopimusta. Sen kolmannen artiklan nojalla Suomi sitoutui pidättäytymään kaikista hyökkäysluontoisista toimista Neuvostoliittoa vastaan ja olemaan liittymättä ja osallistumatta sitä vastaan suunnattuihin liittoutumiin.

Toisin sanoen tuomitut olivat syyllisiä tekoihin, joista langetettavat rangaistukset määriteltiin täsmällisesti Potsdamin julistukseen perustuvassa Lontoon sopimuksessa elokuussa 1945. Vuonna 1946 tällä sopimuksella oli kansainvälisen lain voima riippumatta siitä, miten asian laita on tänä päivänä.

Nämä rikokset eivät kuitenkaan olleet rikoksia pelkästään kansainvälisen lain nojalla. Suomen ylin poliittinen päättävä elin eli eduskunta hyväksyi Moskovan rauhan, joten siitä tuli maassa lainvoimainen. Tätä lakia vastaan rikottiin, kun Suomi liittyi hyökkäyssotaan natsi-Saksan rinnalla Neuvostoliittoa vastaan.


Jatkosota ei ollut tarpeellinen Suomelle

Kun lakia aletaan rikkoa, se rajoittuu harvoin pelkästään yhden lain rikkomiseen, vaan koskee yleensä useampia. Näin kävi tässäkin tapauksessa. Mannerheimilla sen paremmin kuin Rytilläkään ei ollut mitään Suomen perustuslakiin nojautuvaa oikeutta tehdä maata sitova päätös sotaan osallistumisesta.

Kävelemällä eduskunnan yli Ryti, Mannerheim ja muut rikkoivat kansainvälisen lain lisäksi myös Suomen kansallisia laillisuusperiaatteita. Kansallisen oikeuden kannalta parlamentin hyväksymällä sotasyyllisyyslailla ei puolestaan ollut muuta tarkoitusta kuin rangaista maan voimassaolevia lakeja rikkoneita henkilöitä.

Yhä useammat Suomessa yrittävät esittää Säätytalon oikeudenkäynnissä tuomitut "uhreina" tai "koko kansan sijaiskärsijöinä". Tavatessaan tuomittujen perheitä joulukuussa 1997 presidentti Martti Ahtisaari totesi: "Suomen kansa on aina tiennyt, etteivät tuomitut olleet syyllisiä. He ja heidän perheensä ovat joutuneet maksamaan itsenäisyydestämme omakohtaisesti enemmän kuin moni muu."

Pro-Karelia -liike ja Karjala-Klubi hyväksyivät seminaarissaan päätöslauselman, johon useat suomalaiset julkisuuden henkilöt, sotilaat ja tutkijat yhtyivät. Päätöslauselmassa kehotetaan tasavallan presidenttiä, hallitusta, eduskuntaa ja oikeusviranomaisia ryhtymään välittömästi toimenpiteisiin sen aikaansaamiseksi, että epäoikeudenmukaiset tuomiot mitätöitäisiin, tuomituille palautettaisiin heidän kunniansa ja heidän vahinkoa kärsineille omaisilleen suoritettaisiin korvauksia. Kysymyksessä olisi siis täydellinen maineenpalautus.

Tällä korostetaan, että kun tuomiot julistettiin, tuomiolla oli samalla koko Suomi. Tästä asiasta kirjoittavat myös Hannu Rautakallio ja Lasse Lehtinen juuri ilmestyneessä kirjassaan "Kansakunnan sijaiskärsijät".

Jokaisella on toki oikeus katsoa, että joku toinen on kärsinyt hänen puolestaan. Se on omantunnonkysymys. Paljon kuitenkin riippuu konkreettisesta tilanteesta. On mahdollista pitää kaikkia vuosien 1941-44 sodassa kaatuneita neuvostosotilaita koko neuvostokansan puolesta kärsineinä uhreina, kun taas talvisodassa kaatuneiden tilanne on toisenlainen. He eivät kärsineet kansakunnan puolesta, vaan niiden takia, jotka olivat päästäneet tämän sodan valloilleen. Sama tilanne koskee myös Suomea. Suomen edun kannalta asiaa tarkastellen kesäkuussa 1941 aloitettu sota ei ollut kansalle tarpeellinen.


Tuomitut eivät koskaan menettänet kunniaansa


Propagandakeskuksessa sodan aikana palvellut Olavi Paavolainen kuvailee päiväkirjoissaan mielialoja, joita suomalaisten sotilaiden keskuudessa vallitsi ennen rintamalle joutumista. Hän kirjoittaa, että tavallisten suomalaisten oli vaikea ymmärtää tämän sodan tarkoitusta, sillä heille se oli "herrojen sota".

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan entinen puheenjohtaja Väinö Voionmaa puolestaan kirjoittaa kirjassaan "Kuriiripostia", että sotilaat eivät tienneet, minkä puolesta heidät lähetettiin sotaan. Tässä yhteydessä voi myös viitata Väinö Linnan "Tuntemattomaan sotilaaseen", jonka kuvausten todenmukaisuutta kukaan ei aseta kyseenalaiseksi.

Koska tämä sota ei ollut Suomen kansan kannalta tarpeellinen, nimenomaan kansa kärsi "herrojen" takia, jotka olivat kannattaneet maan viemistä sotaan, kun taas jälkimmäiset eivät olleet niitä, jotka kärsivät kansan puolesta.

Joku voi olla sitä mieltä, että olisi loukkaavaa ehdottaa tuomittujen kunnian palauttamista, eiväthän he koskaan edes menettäneet kunniaansa. Tällaisella näkemyksellä on olemassaolon oikeus, ja tässäkin asiassa suomalaisilla itsellään on sanansa sanottavana. Sekä Ryti että Tanner on muuten haudattu Helsingin Hietaniemen hautausmaalle, jolla myös Mannerheim, Paasikivi ja Kekkonen lepäävät.

Tuomioiden mitätöinti on paljon vaikeampi kysymys eikä se koske pelkästään suomalaisia, vaan siihen liittyy laajempia kansainvälisiä juridisia ja poliittisia yhteyksiä. Se merkitsisi irrottautumista useista kansainvälisistä sopimuksista, kuten vuoden 1944 aseleposopimuksesta, vuoden 1945 Lontoon sopimuksesta sekä YK:n yleiskokouksen päätöslauselmista, jotka koskevat rikoksia rauhaa vastaan.

Se merkitsisi myös irrottautumista vuoden 1947 Pariisin rauhansopimuksesta, jossa nimenomaan sitouduttiin kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden vangitsemiseksi ja oikeuden eteen saattamiseksi, jotka ovat syyllistyneet sotarikoksiin tai rikoksiin rauhaa tai ihmisyyttä vastaan.

Tässä tapauksessa pitäisi mitätöidä myös Suomen eduskunnan vuonna 1945 hyväksymä laki, mikä puolestaan nostaisi esille kysymyksen niiden vastuusta, jotka olivat lakiasiassa aloitteellisia samoin kuin niiden, jotka hyväksyivät lain. Lisäksi se koskisi myös niitä, jotka panivat kyseisen lain täytäntöön ja julistivat tuomiot.

On syytä muistaa Paasikiven sanat: "Meidän kansamme rakastaa mielenosoitus- ja ulkonäköpolitiikkaa eikä ajattele, mitä todellista reaalista hyötyä toimenpide meille tuottaa. "

Juri Derjabin
..........................................................
Juri Derjabin: Suomen oli pakko tuomita sotasyylliset

Lehtisen ja Rautkallion kirjan kritiikki
Uusi arvio 60 vuoden takaisesta
Kansakunnan sijaiskärsijät
Kuka: Juri Derjabin
...................................................................

HS julkaisi STT:n masinoimat Suomisyöjä ja KGB-upseeri Juri Derjabin ammattivalehtelijakommentit ilman oikaisua ainoasta sotasyyllisestä eli Sovjet-Ryssästä
http://www.helsinginsanomat.fi/uutiset/tuoreet/artikkeli/Derjabin+Suomen+oli+pakko+tuomita+sotasyylliset/1101981529101


Derjabin: Suomen oli pakko tuomita sotasyylliset
Julkaistu 8:34 5.11.2005

Derjabin: Suomen oli pakko tuomita sotasyylliset Juri Derjabin

Oulu. Venäjän entisen Suomen-suurlähettilään Juri Derjabinin mielestä Suomen oli pakko tuomita sotasyylliset vuonna 1946. Sanomalehti Kalevaan lähettämässään artikkelissa Juri Derjabin muistuttaa, että Suomi sitoutui välirauhansopimuksessa rankaisemaan sodasta vastuussa olevia henkilöitä.
Näin hän tyrmää dosentti Hannu Rautkallion ja filosofian tohtori, europarlamentaarikko Lasse Lehtisen väitteet sotasyyllisyysoikeudenkäynnin kotikutoisuudesta.

"Liittoutuneiden valvontakomission puheenjohtaja Andrei Zhdanov korosti, että komissio olisi voinut ottaa asian omiinkin käsiinsä, mutta halusi Suomen edun takia uskoa sen suomalaisten hoidettavaksi", Derjabin kirjoittaa lauantain Kalevassa.
Hän arvelee Stalinin vaikuttaneen siihen, ettei marsalkka Mannerheim joutunut oikeuteen. Näin siitä huolimatta, että Mannerheim määritteli Derjabinin mukaan Suomen Saksan rinnalla käymän sodan perustavoitteet.
"Niihin kuului Suomen talvisodassa Neuvostoliitolle menettämien alueiden palautuksen lisäksi osallistuminen hyökkäykseen Leningradia vastaan sekä Neuvosto-Karjalan huomattavan osan valtaaminen", Derjabin toteaa.

Hänen mielestään sotasyyllisinä tuomituille voisi antaa anteeksi, mutta heidän tuomioidensa mitätöinti olisi kuitenkin paljon vaikeampi kysymys. Se kun merkitsisi Derjabinin mukaan irrottautumista monista kansainvälisistä sopimuksista, muun muassa vuoden 1947 Pariisin rauhansopimuksesta.

Juri Derjabin tunnettiin aikanaan Suomessa myös nimimerkillä Juri Komissarov.

STT
..........................................................................................................................................................

Kertomatta on jäänyt ... mistä muusta tämä Juri Derjabin tunnettiin Suomessa ollessaan.
Asioihin on tulossa lisävalaistusta: ) Petsamo, Salla, Kuusamo, Karjala, Suomenlahden saaret teitä ei unohdeta, vaikka naapurimme likakaivosta ammennettaisiin vaikka mitä ryssänpaskaa Juri Derjabinin paskamontusta ( KGB:n perinteen jatkajasta ).

Sunday, October 30, 2005

La Finlande a subi de lourdes pertes humaines et territoriales pendant la Seconde Guerre mondiale

Attention mes amis francaises, nous avons besoin de territories avant 1939

http://www.kavkaz.fi/index.html

http://www.kavkaz.fi/ru/Nous avons beucoup de svastikas a la notre tradition avant independance Il y a beucoup de autre chose aussi que cettes ici:


Buster Keaton L'homme canon

1- Le nez dans le Guidon :
Comme dit le proverbe : "il n'est pire aveugle qui ne veut pas voir." Nous avons tous, en son temps, suite à mon initiative , adressé une pétition à Monsieur l'Ambassadeur de Finlande à propos de la similitude troublante et navrante entre la croix gammée de l'Ecole de Guerre Aérienne Finlandaise et la croix gammée du drapeau nazi. Pour prendre acte soi même de cette similitude voir ICI.

2- REPONSE DE L'AMBASSADE :

Je reçois à l'instant la réponse suivante ainsi qu'une"pièce jointe" que , bien entendu j'ajoute à ce "copier-coller.

" Monsieur,

J'ai bien reçu votre message dans lequel vous exprimez votre mécontentement au sujet de la bannière adoptée par l'Ecole de Guerre Aérienne de Finlande, et il a retenu toute mon attention. Cette bannière, qui consiste en l'apposition d'une croix gammée sur fond bleu et blanc, est susceptible, selon vous, d'éveiller des soupçons de sympathie pronazie nourrie par la Finlande.

La croix gammée (ou svastika) est employée en Finlande dans un esprit totalement dépourvu de lien avec l'idéologie nazie et elle se distingue nettement de celle utilisée par les nazis par sa forme. Il s'agit en effet d'un symbole traditionnel de chance qui a été employé comme porte-bonheur avant d'être adopté par les forces aériennes finlandaises. Le premier appareil de l'aviation finlandaise, créée en 1918, a été offert par le comte suédois Eric von Rosen, dont l'emblème était le svastika. C'est ainsi que la croix gammée a été adoptée comme emblème des forces aériennes finlandaises. Ainsi s'agit-il d'une tradition dont l'existence précède la période nazie et qui est totalement déconnectée du nazisme.
Par conséquent, les forces aériennes finlandaises ont choisi de pérenniser l'utilisation de l'emblème traditionnel finlandais dans ses bannières, son abandon pouvant effectivement être interprété comme un sentiment de responsabilité indirecte de la Finlande dans les barbaries commises par les nazis. Ce qui n'est pas conforme à la réalité, le comportement de la Finlande pendant la Seconde Guerre mondiale ayant été des plus exemplaires.
Je tiens à vous rappeler brièvement les grandes lignes de l'histoire de la Finlande pendant cette période. La Russie a attaqué la Finlande en novembre 1939 après la conclusion du pacte germano-soviétique. A cette date, des démocraties occidentales, dont notamment la France et la Grande-Bretagne, ont projeté d'envoyer des troupes pour aider la Finlande, mais l'armée finlandaise est parvenue à arrêter l'avancement de l'armée rouge. A la paix de Moscou, en mars 1940, la Finlande a dû céder à l'Union soviétique l'isthme de Carélie. L'été suivant, la Finlande a tenté de récupérer les territoires perdus et s'est livrée, aux côtés des troupes allemandes, une guerre contre l'Union soviétique. Les troupes finlandaises ne partageaient toutefois pas les objectifs de guerre de l'Allemagne, leur objectif se limitant effectivement à la défense du territoire finlandais.
La Finlande n'a jamais été occupée. Durant toute la guerre, elle a conservé son propre système démocratique et préservé son droit de décision aussi dans la question concernant le peuple juif. Les juifs finlandais n'ont pas été persécutés, et des soldats juifs combattaient héroïquement sous les drapeaux finlandais. Après la signature de l'armistice avec l'Union soviétique, l'armée finlandaise a dû chasser les troupes allemandes de son territoire. La Finlande a mené cette guerre dite de Laponie contre l'Allemagne de 1944 à 1945 sans compter sur l'aide de l'armée soviétique. Il est alors justifié de dire que la Finlande a réglé ses comptes avec le nazisme dans un esprit d'intransigeance.
La Finlande est sûrement un des rares pays qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a fait la guerre contre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique tout en préservant son système démocratique et en évitant l'occupation de son territoire. La Finlande a subi de lourdes pertes humaines et territoriales pendant la Seconde Guerre mondiale, à savoir plus de 85 000 soldats morts, des centaines de milliers de blessés, la perte de l'isthme de Carélie, y compris la ville de Viborg et la région de Petsamo, ce qui fait au total environ 12 % de son territoire.
Je comprends que vous considérez l'utilisation de cet emblème dans une toute autre perspective historique, mais j'ose tout de même espérer que vous comprendrez que cet emblème historique, étroitement lié à l'accession à l'indépendance et chargé d'une forte valeur sentimentale, revêt unegrande importance pour les forces aériennes finlandaises. L'utilisation de la traditionnelle croix gammée par les forces aériennes s'était par le passé toujours limitée à des occasions particulières et aujourd'hui, elle n'a pas été réadoptée comme emblème des forces aériennes finlandaises. Elle n'a d'ailleurs pas été apposée sur les appareils finlandais.
L'Ambassade de Finlande est disposée à corriger, à l'avenir aussi, les opinions erronées qui peuvent biaiser l'utilisation de la traditionnelle croix gammée par les forces aériennes finlandaises. Nous le devons aux vétérans des forces aériennes qui ont combattu pour l'indépendance de la Finlande et aux forces aériennes qui continuent à agir dans le respect des traditions des anciens combattants.
Je vous prie de trouver en annexe la traduction en français d'un article disponible sur le site des forces aériennes finlandaises.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Seppo Toivonen

Conseiller de Presse"

PIECE JOINTE :

" LA CROIX GAMMEE

La croix gammée (ou svastika) est utilisée depuis la nuit des temps comme motif de décoration ou comme signature. Souvent considéré comme un signe de bon augure, la croix gammée a encore jusqu'à très récemment été utilisée dans les travaux de couture des peuples finno-ougriens.L'ornement composé de croix gammées qui encadre le triptyque Aino, peint par Akseli Gallen-Kallela en 1891, est vraisemblablement la première présentation publique d'une croix gammée en Finlande. Cette oeuvre majeure décore aujourd'hui les Salons de réception de la Banque de Finlande. Elle a été présentée aux forces aériennes finlandaises pendant la guerre dite de libération en 1918 par le comte suédois Eric von Rosen. Ce dernier a, en effet, offert à l'armée blanche un appareil Thulin Type D, le 6 mars 1918. Il a fait apposer son emblème de chance, une croix gammée bleue, sur les ailes de l'appareil le 2 mars 1918, c'est-à-dire avant la traversée du Golfe de Bothnie. Par la suite, l'appareil a été intégré dans la flotte des forces aériennes comme appareil numéro un.La croix gammée bleue sur fond blanc a été l'emblème national de des forces aériennes finlandaises jusqu'en 1945. Après la guerre, elle a été remplacée par la cocarde actuelle sur ordre de la Commission de surveillance. Celle-ci n'a toutefois pas ordonné le retrait de bannières à croix gammées, qui sont encore en usage.
Ainsi, la croix gammée utilisée en Finlande n'a-t-elle aucun lien avec celle employée par les nazis. La croix gammée des nazis pointait d'ailleurs toujours vers la droite alors qu'en Finlande on l'inscrivait toujours tout droit."3 MA REPONSE :

- Nul n'a dit ici que la Finlande est ou a été un pays tenté par le nazisme

- Nul ne peut nier cependant que , après la BARBARIE NAZIE, l'emploi d'une croix gammée (qu'elle pointe vers la doite ou la gauche ) NE PEUT PLUS orner un seul drapeau d'Europe, fut il celui d'une Ecole. Pourquoi ? Parce que c'est insultant . Parce que cela souille la mémoire des millions de morts de la barbarie nazie. Parce que le svatiska, emblème millénaire, est définitivement souillé et souillant.


- La France de la Francisque et de Vichy n'a pas de leçons à donner. Nous ne cherchons pas à donner et ne voulons pas donner de leçon. Nous disons que l'emploi de la croix gammée comme ornement par un pays Européen est une insulte.


- Nous n'avons pas la "mentalité Talibane et iconoclaste" et savons nous réjouir de la contemplation des oeuvres d'art du Passé . Que les svatiskas d'ordre spirituel restent au fronton des temples ou sur les parois des pierres gravées qu'elles ornent ou dorment en paix dans les musées qui les abrite ne nous dérange pas .

JE PERSISTE DONC et demande à l'Ambassade de Finlande d'agir auprès des plus hautes autorités de l'Etat Finlandais pour qu'il soit procédé à l'abandon de ce symbole dégradant.

Définitivement je refuse d'être une autruchePour savoir ce qu'un français expatrié aux Etats Unis en pense, aller ICI
sur sa note du 11/10/2005 ( Edouard, il s'appelle Edouard, nous signale par un commentaire tout en dessous de cette chronique qu'il n'est pas expatrié mais Américain. Il ne sait pas si c'est mieux ou pire en ce cas précis. Nous non plus. Cependant on souhaiterait que beaucoup de français possèdent une telle maîtrise de la langue de Molière et bien d'autres. Salut Edouard et mille excuses)

Bon,
Maintenant qu'est ce qu'on fait ?
Comme la presse française et internationale ? Comme le Conseil de l'Europe ? Comme tout le monde ? On fait comme ça ?


On prend les cochons du bon dieu pour des canards sauvages ?


Très bientôt sur le net, un nouveau BLOG : "CHEZ ARMAND ZERTY,EPLUCHEUR DE VOYELLES " pour affuter ensemble nos RHINOCERALES !!

entre temps, chantons tous ensemble :

" Hey Bungalow Bill, what did you kill, Bungalow Bill ?..."

NOTA:

Plus que jamais la vie de ce blog se passe dans les commentaires. Lisez ceux d'aujourd'hui ils sont éberluants d'intelligence, de finesse, d'humour et de sensibilité.

Mise à jour : Samedi 15 Octobre 2005, 08:57
brazza le 14.10.05 à 17:07 dans CARNET DE BORD
Article précédent - Commenter - Article suivant -
Commentaires

Ah... ben la voilà la réponse à mon émile.
Je copie-collerai ta réponse lundi à monsieur l'Ambassadeur quand je reviendrai sur terr(in)e. Avec ton autorisation droitd'auteurisée.

[off-note : tu as une de ces pêches ! ça donne la banane pour le ouikende.]

uu - 14.10.05 à 17:27 - # - Répondre -
Ma réponse

Moi aussi, je l'ai reçue, cette lettre et j'y ai répondu à ma manière.

Monsieur,

votre réponse est assez attristante et témoigne
de l'autisme finlandais face à la signification atroce
que revêt la vue de ce signe pour l'ensemble des peuples
de l'Europe.

Avez-vous l'intention d'expliquer trente six millions de
fois la différence entre votre signe et celui des nazis
aux partenaires de la finlande aux côtés de qui vous
participerez à des manoeuvres aériennes au risque de paraître
d'une inculture historique européenne navrante et d'un entêtement
ridicule?

J'admire la croix bleue du drapeau finlandais. Il me semble que
vous honoreriez en l'honorant.

Veuillez agréer, l'expression de ma totale consternation.

Daniel Attias

daniel - 14.10.05 à 17:28 - # - Répondre -

Ulkoasiainministeriön erillislausunnollaan hyväksymät tavoitteemme:

Yhdistyksen nimi:
Moskovan keskushallinnon eli Neuvostoliiton ja Venäjän Federaation kansanmurhien ja sotarikosten korvaus- ja totuusyhdistys r.y.

Sääntöjen 2 §:stä Tarkoitus ja toiminta:

1. Vaadimme tunnettujen ja tiedettyjen "neuvostopartisaanien" luovuttamista Suomeen tuomioharkintaa varten epäillyistä sotarikoksistaan Suomea ja suomalaisia kohtaan.

2. Vaadimme Suomelta ryöstettyjen ns. sotakorvausten eli ryöstösaaliin takaisinmaksatusta kaikkine pääomineen ja laillisine korkoineen, sekä miehitettyjen alueidemme palautusta välittömästi ja siinä yhteydessä 14.10.1920 Tarton rauhansopimuksen uudelleenratifioimista kaikkine artikloineen.

3. Vaadimme Moskovan alueen edustajilta eli Kremlin hallinnolta täysimittaista sotakorvausrahastojen synnyttämistä, siinä mittakaavassa kuin mitä Saksa ja Itävalta ovat tehneet toisen maailmansodan jäljiltä.

4. Vaadimme Tsetsenian kansanmurhaan 1994-1996 ja vuodesta 1999 uudelleen käynnistetyn kansanmurhan ja joukkotuhon Moskovan Kremlin hallinnon vastuullisia kuten esim. Vladimir Putinia Haagiin syytettäviksi samoilla perusteilla, kuin Slobodan Milosevicia esikuntineen. Viittaamme mm. Jelena Bonnerin lausumiin Timo Hämäläisen artikkelissa "SIVUSILMIN" HS:ssa 1.3.2001 s.B7: "Jelena Bonner ja Venäjän demokratia": "Uuden Venäjän suurin turmio ja häpeä ovat kaksi Tsetsenian sotaa ja Tsetsenian kansan tosiasiallinen kansanmurha". Mahdollisuuksien mukaan pitää Tsetsenialle taata sen kansalliset rajat sen mukaan mitä ne olivat ennen Stalinin hirmutöitä ja etnisiä karkoituksia 1940-luvulla, sekä korvauksia ko. silloisista ihmisoikeusrikoksista nykyiseltä Moskovan oblastin eli alueen Kremlin hallinnolta vähintään samassa mittakaavassa, kuin Saksa on maksanut Kolmannen Valtakunnan vainokohteille ja heidän omaisilleen.

5. Kremlin hallinnoimat ulkomaiset rahavarat ja sijoitukset vaadimme jäädytettäviksi, kunnes sitova poliittinen ja juridisesti pätevä sopimus on tehty korvausrahastosta eri kansallisuuksien hyväksi vastaavallalailla, kuten ns. Kolmannen Valtakunnan ajan pakkotyöläisille v. 1999. Neuvosto-Venäjän perikunta ei ole maksanut vielä mitään sotarikoksistaan ja miehityksistään, vaan on päätynyt tekemään uusia Tsetseniassa.

6. Kulttuuriperinnön vaaliminen tuleville sukupolville kokonaisessa ja ehyessä Suomessa, samoin kuin muillakin Kremlin rikoksista kärsineillä kohteilla ja kansoilla ilman leninismi-stalinismin ja isovenäläisyyden rikosten hyväksyntää ja miehitystä.

Puheenjohtaja Seppo Lehto
Penttilänkatu 12D15
33820 Tampere
Suomi-Finnland

Viitteet:
Ulkoasiainministeriön lausunto HEL1011-13
Yhdistysrekisterin Rek.nro. 188.193

La Croix gammee notre salvation finnois


La Croix gammee notre salvation finnois

Believe us!

Il y a beucoup de solution de faire comme verite

Au début du XXe siècle, le svastika était connu en Occident comme symbole indien auspicieux, particulièrement familier aux Britanniques ayant servi dans l’armée des Indes. Il était également considéré comme un symbole indo-européen, ou plus spécifiquement aryen. Emile Burnouf, orientaliste, voyait dans les Aryens une race supérieure à tendance panthéiste, supérieure aux Sémites monothéistes. Consulté par Schliemann à la suite de sa découverte de svastikas sur le site supposé de Troie, il prétendit y reconnaître un brasier rituel et déclara le symbole typiquement aryen. Cette idée fut répandue par de nombreux auteurs, en particulier Guido von List, poète nationaliste allemand. Le svastika était donc employé en Europe comme simple porte-bonheur d’origine indienne (en particulier en Angleterre), ou comme emblème combinant valeur auspicieuse et identité ethnique indo-européenne ( sans être obligatoirement lié à une idéologie raciste ). En Allemagne, d'autres mouvements nationalistes populaires dits völkisch l’utilisaient. La version nazie, sous l'influence de Alfred Rosenberg, auteur principal de la théorie raciale du Troisième Reich, voyait dans les Aryens un peuple de "maîtres" ancêtres des Germains ayant envahi l'Europe du Nord, et faisait du svastika, selon les propres mots de Hitler, le "symbole du combat pour la victoire de l'Aryen" (Mein Kampf). Selon José Manuel Erbez, spécialiste des drapeaux, l'Ordre des nouveaux templiers fondé par Lanz von Liebenfels en Autriche avait également pour emblème un svastika de "supériorité aryenne" entouré de quatre fleurs de lys.

Svastika
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Jump to: navigation, search
Si certains caractères de cet article s’affichent mal (carrés vides, points d'interrogation…), consultez la page Unicode.
Svastika
Svastika
Agrandir
Svastika

Le svastika (parfois appelé par abus de langage la svastika au lieu de la croix en forme de svastika) 卐 tel qu'on le représente la plupart du temps, est un symbole religieux d'origine Aryen et indo-européen; on peut le décrire comme une croix composée de quatre potences prenant la forme d'un gamma grec en capitale (Γ), d'où son autre appellation de « croix gammée ».

Le nom svastika (स्वस्तिक) est un terme sanskrit apparaissant pour la première fois dans les épopées Ramayana et Mahabharata.

On peut l'analyser comme un mot composé de svasti et du suffixe diminutif -ka. Le sens de svasti est « bonne santé, bonne fortune » (c'est aussi une interjection équivalent au français « vive... ! ») ; il est lui-même formé de su, « bon » (cf. grec εὗ, indo-européen *h1su-) et de asti, « existence » (radical indo-européen du verbe être, soit *h1es-, que l'on retrouve tel quel en français, tu es). Svastika peut donc se traduire comme « ce qui apporte la bonne fortune, ce qui porte chance ». Une autre décomposition possible est su "bon" suivi du suffixe -tika "signe", soit :"bon signe", lecture reprise par un homonyme indien moderne shubhtika.

En tout état de cause, le symbole s'annonce directement comme un signe de bon augure.
Sommaire
[masquer]

* 1 Sens de rotation
* 2 Origine et signification
* 3 Le svastika dans les religions
o 3.1 Hindouisme
o 3.2 Jaïnisme
o 3.3 Bouddhisme
o 3.4 Autres spiritualités
o 3.5 Le svastika indien dans l'Occident moderne
* 4 Le svastika dans l’architecture
* 5 Voir aussi
o 5.1 Articles connexes
o 5.2 Liens externes

[modifier]

Sens de rotation
Rotation d'un svastika symbole de mouvement
Agrandir
Rotation d'un svastika symbole de mouvement
Rotation d'un svastika par illusion perceptive
Agrandir
Rotation d'un svastika par illusion perceptive

Le svastika inscrit dans un carré peut être retourné selon une ligne sagittale, donnant deux versions de sens opposé, facilement identifiables visuellement, mais difficilement différenciables dans certaines langues. En sanscrit, les deux formes portent des noms qui diffèrent par le radical : "bon" pour l'une et "mauvais" pour l'autre. En Occident, on considère en général que le svastika "tourne" ; On le qualifie donc de "dextrogyre" lorsqu'il tourne dans le sens de aiguilles d'une montre, et de lévogyre dans le cas contraire. Mais l'emploi de ces adjectifs ne fait qu'entretenir la confusion, car il existe deux interprétations possibles du sens de rotation.

* Si l'on considère qu'il s'agit à l'origine de la représentation symbolique d'une rotation, celle-ci s'effectue dans le sens inverse de celui indiqué par les pointes ; les coudes de la croix, et non la pointe des barres, indiquent donc le sens de rotation.
* On peut suivre l'illusion perceptive créée par la courbure des branches et considérer que le sens de rotation est indiqué par la pointe de la barre supérieure.

Aucun point de vue ne fait l'unanimité et le débat reste ouvert. Dans la suite de l'article, les svastikas seront décrits comme "pointant vers la droite", ce qui devra s'interpreter comme "pointant en haut vers la droite et en bas vers la gauche" (svastika auspicieuse indienne et croix gammée) et "pointant vers la gauche" (卍), ce qui devra s'interpreter comme "pointant en haut vers la gauche et en bas vers la droite" (svastika coréenne de l'illustration).
[modifier]

Origine et signification

C'est un symbole très ancien que l'on retrouve sous plusieurs formes dans la majorité des civilisations du monde, bien qu'il n' ait pas toujours la même signification. Les différentes graphies "svastikaformes" ont pu naître indépendamment les unes des autres, bien que certaines soient liées historiquement (svastikas indienne et bouddhique, svastikas indienne et svastika du XXe siècle européen).
Poterie minoenne
Agrandir
Poterie minoenne

Les premiers svastikas connus se trouvent sur des poteries de la culture Vinca de Transylvanie et datent du Ve millénaire av J.C, suivis par ceux des poteries de Sintashta au Sud de l'Oural datant du IIe millénaire. Leur présence se fait plus importante à partir de l'Âge du bronze. Voici quelques-unes de leurs principales occurences en Europe et en Asie centrale : dans le Caucase (culture de Koban), en Azerbaïdjan, chez les Scythes et leurs parents les Sarmatiens, chez les Hittites, les Celtes (triskell), les Grecs (grecque). Plus tard on en trouve en Islande deux versions, le (marteau de Thor tournoyant dans le ciel représentant le soleil) et le Þórshamar des grimoires ; le lauburu est typique du Pays basque. Le svastika apparait également dans de nombreuses cultures d'Asie, d'Afrique et d'Amérique.
Représentation de comète sur un manuscrit de Mawangdui
Agrandir
Représentation de comète sur un manuscrit de Mawangdui

Différentes hypothèses ont été avancées pour expliquer l'ubiquité du svastika. Une explication triviale est qu'il s'agit d'un motif décoratif facile à exécuter. Une autre, qui fait appel aux fonctions symboliques communes à tous les humains, suggère qu'il s'agirait à l'origine d'une représentation dun mouvement rotatif : rotation du ciel nocturne dans l'hémisphère Nord autour de Polaris, du soleil dans sa course, ou d'un autre corps céleste (une comète par exemple, comme l'a proposé l'astronome Carl Sagan au vu de celle représentée dans un manuscrit chinois de Mawangdui). Chez les Navajos, il s'agit de la rotation d'une bûche.

La signification et l'importance du svastika varient selon les cultures et les époques. Il peut n'être qu'un signe parmi d'autres comme sur les poteries Vinca, ou un symbole religieux proéminent comme dans l'hindouisme et le bouddhisme. Au XXe siècle, les svastikas ont été associées au régime nazi et sont devenu tabou dans le monde occidental, même le svastika bouddhique pointant vers la gauche, à l'inverse du svastika indien et de la croix gammée. Des tombes bouddhiques appartenant à des familles indochinoises furent vandalisées après la guerre ; plus récemment, des cartes Pokémon portant un svastika bouddhique durent être retirées de la vente au Japon. La circulation de l'information et l'intérêt accru pour les civilisations asiatiques n'ont pas encore réabilité le svastika dans le monde occidental.
[modifier]

Le svastika dans les religions
Svastikas décoratifs sur un sūtra
Agrandir
Svastikas décoratifs sur un sūtra

Comme l'indique son nom sanscrit, le svastika est dans les mystiques orientales un signe de bon augure. Invention hindoue, il fut emprunté ultérieurement par les bouddhistes et les jaïnistes.

Il est principalement un symbole cosmique mettant en scène le mouvement perpétuel de rotation autour d'un point fixe, celui de l'univers qui subit toutes les évolutions, de tous les cycles, de la transcendance. Il représente plusieurs forces positives, comme Ganesh dans l'hindouisme , dieu que l'on invoque pour tout commencement comme étant celui qui écarte les obstacles, parfois représenté sur un lit de svastikas. Chez les bouddhistes il représente la connaissance ésotérique et la roue du dharma.
[modifier]

Hindouisme

Dans la religion hindoue, les deux sens de rotation sont associés à l'activité du dieu Brahma constructeur de l'univers : le svastika proprement dit pointant vers la droite représente la construction, la croissance (Pravritti), alors que celui pointant vers la gauche, appelé sauvastika, représente l'involution, la destruction (Nivritti). Inscrit dans un carré à base horizontale (graphie nettement plus fréquente que la position à 45°), il représente la stabilité, ses branches indiquant les quatre orients. Il peut également être le symbole du dieu solaire Surya. Le svastika pointant vers la droite, auspicieux et bénéfique, est presque seul représenté et jouit d'une popularité inaltérée par les évènements en Europe. On le retrouve même sur des objets non proprement religieux. Le saustika, considéré comme néfaste, n'est en général pas employé. Au Bengale, Svastika est un prénom courant
[modifier]

Jaïnisme

Le svastika y joue un rôle encore plus important que dans l'hindouisme et représente le Tirthankara Suparsva, septième saint. C'est l'une des 24 marques auspicieuses et l'emblème du septième arhat de notre ère. Tous les temples et textes jaïns portent ce symbole, qui est dessiné sept fois avec du riz autour de l'autel avant chaque cérémonie.
[modifier]

Bouddhisme

Le svastika a été utilisé par les bouddhistes probablement dès la fondation de cette religion aux alentours du VIe siècle av J.C. En dehors de l'Inde, svastika et saustika ont d'abord été indifféremment utilisés, les deux formes étant considérées comme aussi favorables l'une que l'autre. Néanmoins, l'apparition du sinogramme wan 卍 vers l'époque des Liao a favorisé la forme pointant vers la gauche, plus fréquemment employée. Après la Seconde Guerre mondiale, le stigmate nazi du svastika pointant vers la droite l'a pratiquement fait disparaitre en dehors de l'Inde.
Svastika en Corée
Agrandir
Svastika en Corée


Le caractère chinois 卍 (pinyin wàn, équivalent de 萬, « 10 000, myriade »), représente directement un svastika pointant vers la gauche ; il symbolise dans le bouddhisme chinois la réalisation des dix mille mérites, qui promettent le nirvâna (voir le sūtra ci-contre) ; le Bouddha le porte d'ailleurs parfois, dans l'iconographie chinoise, sur la poitrine. Dans le bouddhisme zen, c'est le « sceau de l'esprit de Bouddha ». Ce symbole est utilisé pour noter les temples bouddhiques sur les plans de ville à Taïwan et au Japon. La valeur de "soleil" lui fut attribuée par l'impératrice Wu Zetian lors de sa tentative de création de nouveaux sinogrammes. Au Japon, les deux formes de svastika sont quelquefois associées aux deux composantes de l'illumination : le svastika dextrogyre, omote manji ou simplement manji représente l'amour et la compassion (associés au bouddha Amitabha), alors que le svastika pointant vers la droite, ura manji ou gyaku manji représente l'intelligence et l'énergie.


Chez les Tibétains, le svastika est appelé g.yung-drung, ce qui signifie « éternel ». Traditionnellement, les bouddhistes tibétains adoptent le svastika pointant vers la droite comme les Indiens, tandis que les bonpos, pratiquants de l'ancienne religion tibétaine pré-bouddhique Bön, utilisent le svastika pointant vers la gauche.

En Corée, le svastika est très courant dans les rues où il indique tout lieu religieux.
[modifier]

Autres spiritualités
tissu Navajo
Agrandir
tissu Navajo

Certaines tribus indiennes d'Amérique du Nord l'utilisent, particulièrement dans le Sud-Ouest des États-Unis, lui donnant chacune une signification différente. Ainsi chez les Hopis il représente les périgrinations des clans alors que chez les Navajos c'est la "bûche tournoyante" liée aux rites de guérison. Le svastika a été retrouvé dans les sites archéologiques de la civilisation de Mississipi, dans l'Ohio.

Chez les francs-maçons, il est le symbole de l'univers, le centre du svastika représentant l'étoile polaire, tandis les quatre branches symbolisent les quatre points cardinaux.

Des mouvements religieux modernes l'utilisent ou l'ont utilisé de façon emblématique et en référence à sa signification originelle : la religion vietnamienne Cao Dai, le Falung Gong, Ásatrú ; le Mouvement raëlien l’avait combiné avec l’étoile de David dans son logo, changé en 1991 en réponse aux protestation pour ne garder que l’étoile.
[modifier]

Le svastika indien dans l'Occident moderne

La découverte dès le XVIIIe siècle de la parenté entre les langues d'Europe et des langues du Nord de l'Inde avait éveillé beaucoup d'intérêt. L'Inde est devenue pour les intellectuels mal à l'aise avec les religions judéo-chrétiennes une alternative au monde méditerranéen comme source de la civilisation européenne. L'archéologue Heinrich Schliemann, en collaboration avec les spécialistes de sanskrit Emile Burnouf et Max Müller, fut le premier à proposer que les grecques découvertes sur le site supposé de Troie étaient un symbole typiquement indo-européen, avatar du svastika indien, et que les Aryens pouvaient être des ancêtres des Européens. Tout ceci a probablement joué un rôle dans le choix d'un symbole indien et d'ancêtres aryens par le parti nazi. Adolf Hitler s'est servi du svastika indien comme symbole de l'aryanisme, alors que telle n'est pas sa fonction première (ce symbole n'ayant jamais été propre aux ārya, « noble », l'un des premiers groupes sociaux distingués en Inde et à l'origine du système des castes). Le svastika était particulièrement familier des Britanniques ayant servi dans l’armée des Indes, comme Rudyard Kipling, dont les livres étaient protégés par une couverture portant ce signe jusqu'à ce que le symbole ne devienne trop lié avec le nazisme. L'une des nouvelles de Histoires comme ça (édition 1911), "Le crabe qui jouait avec la mer", incluait une illustration pleine page par l'auteur représentant un socle de pierre en forme de svastika, mentionné dans la légende comme "marque magique", effacé dans les éditions ultérieures.
Svastika sur une édition de 1911 de Rudyard Kipling
Agrandir
Svastika sur une édition de 1911 de Rudyard Kipling

À partir de la fin du XIXe siècle et jusque peu avant la Seconde Guerre mondiale, le svastika a joui d'une certaine popularité dans le monde occidental. Il fut employé comme porte-bonheur, par exemple sur des cartes de vœux anglaises, dont on peut voir un exemplaire sur ce site, ou sur des pendentifs de montre de poche publicitaires émis en 1925 par Coca-Cola. Il fut adopté comme emblème par des clubs sportifs, des organisations, des entreprises et même des unités militaires, mais dans un esprit sans rapport avec l'idéologie nazie.

Les Boy Scouts de Grande-Bretagne l'adoptèrent pour des badges, particulièrement la fleur de lys à laquelle Baden-Powell l’ajouta en 1922 ; il avait probablement rencontré ce signe en Inde. Il fut retiré en 1935 du fait de son usage par le parti nazi.

Le British National War Savings Committee l'utilisa pendant la Première Guerre mondiale.

Les billets émis par le gouvernement provisoire russe en 1917 portaient un svastika.
La Croix gammée : Svastika noir sur fond blanc, symbole de l'Allemagne nazie
Agrandir
La Croix gammée : Svastika noir sur fond blanc, symbole de l'Allemagne nazie

Le svastika fut l'emblème de l'armée de l'air finlandaise jusqu'en 1945. Cela peut entraîner une confusion avec le symbole nazi, d'autant que la Finlande a été l'alliée de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, le premier appareil de l'aviation finlandaise, créée en 1918 à l'occasion de la guerre civile qui eut lieu cette année-là, fut offert par le comte suédois Eric von Rosen, dont l'emblème était un svastika bleu symbole de chance. Le signe fut donc adopté comme emblème des forces aériennes nationales, comme le montrent de nombreuses photos d'époque ; il fut abandonné à l'issue de la guerre. Il était également présent sur les médailles de guerre dessinées par Axel Gallen-Kallela en 1918–19 (croix Mannerheim). L'emblème Lotta Svärd des auxilliaires féminines, conçu par Eric Wasström en 1921, représente un svastika et des roses ; il fut changé en 1963. Néanmoins, le svastika (non-nazi) n’est pas totalement tombé en défaveur en Finlande et vient d’y être réadopté (2005) comme emblème de l’Armée de l’air.

L'armée de l'air lituanienne utilisa également un svastika (appelé Perkonkrusts, "croix de tonnerre" ou encore "croix de feu") de 1918 à 1934. D'autres unités l'utilisèrent comme insigne. Des organismes lithuaniens, au nombre desquels le mouvement fasciste Perkonkrusts, le choisirent comme emblème.

Le svastika fut le logo de la compagnie suédoise ASEA, désormais dans le groupe Asea Brown Boveri, de 1800s à 1933.

La compagnie de navigation islandaise Eimskip, fondée en 1914, utilisait encore jusque récemment un svastika.

La tête d'Indien qui sert de symbole à l'escadrille aérienne La Fayette, à l’origine un groupe de volontaires américains arrivés en France en 1916 pour soutenir l'effort de guerre, comporte comme ornement un svastika.

La Société Théosophique fondée à New York en 1875 avait adopté le svastika bouddhique dans son sceau.

Des équipes locales canadiennes de hockey ont utilisé le nom “Swastika” (orthographe courante en anglais) : à Edmonton dans l’Alberta vers 1916, à Fernie en Colombie Britannique vers 1922 et à Windsor en Nouvelle Ecosse, les maillots de cette dernière étaient ornés du signe.


La présence du symbole dans les traditions religieuses de tribus indiennes explique les nombreuses apparitions du svastika aux États-Unis, dans le Sud-Ouest et sur l’artisanat tribal en particulier. Ainsi, les bornes des routes départementales d’Arizona portèrent jusqu’en 1940 une pointe de flêche marquée d’un svastika. La 45e division d’infanterie de l’armée américaine eut comme emblème un svastika jaune sur fond rouge jusqu’en 1930, année où il fut changé en “oiseau-tonnerre”, créature mythologique amérindienne. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, les tribus Navajo, Apache, Tohono, O'odham et Hopi renoncèrent officiellement à son usage sur leurs objets usuels et créations artistiques

À titre anecdotique, il existait encore récemment au Sud de Dublin une entreprise de blanchisserie nommée “Swastika Laundry”.

Une localité de Nord de l’Ontario fondée en 1906, aujourd’hui bourgade de Kirkland, porte de nom de Swastika, qu’elle a toujours refusé d’abandonner malgré les pressions. Une société minière, “Swastika Mining Company”, y fut fondée en 1908 en vue de la prospection d’or.
[modifier]

Le svastika dans l’architecture
svastika dans le dallage de la cathédrale d'Amiens
Agrandir
svastika dans le dallage de la cathédrale d'Amiens

En dehors de sa valeur de symbole religieux, le svastika apparait souvent comme motif dans des constructions. Dans le monde grec et romain ainsi que dans les lieux de culte des religions abrahamiques, il est difficile de savoir s’il est porteur d’un sens ou n’est qu’un simple ornement. En voici quelques exemples :

* Dallages médiévaux, (voir illustration ci-contre).
* Motifs répétitifs de constructions néoclassiques des XIXe et XXe siècles, comme l’Opéra comique à Paris.
* Motifs décoratifs de la Mosquée du Vendredi à Ispahan et de la mosquée Taynal à Tripoli.
* Eglise Ste Sophie de Kiev (XIIe siècle).
* Synagogue Ein Gedi, construite durant l’occupation romaine de Judée.So as you see not only jews and germans use svastikas;)